مشخصات استاندارد
IGEM 2018 استاندارد

موسسه مهندسين و مديران گاز
Institution of Gas Engineers & Managers
IGEM استاندارد

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 77 کد استاندارد : 255
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

IGEM جدیدترین استانداردهای
IGEM IGEM/GM/PRS/1
IGEM IGEM/GM/PRS/1:2017
IGEM IGEM/UP/4
IGEM IGEM/UP/4:2017
IGEM IGEM/G/10
IGEM IGEM/G/10:2016
IGEM IGEM/GM/PRS/33
IGEM IGEM/GM/PRS/33:2016
IGEM IGEM/TD/1
IGEM IGEM/TD/1:2016
IGEM IGEM/GM/8 PART 2
IGEM IGEM/GM/8 PART 2:2016نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute